โรคติดเชื้อ

Chikungunya: อาการจะปรากฏนานเท่าไหร่?

ระยะฟักตัว ของ chikungunya คือ 4-7 วันหลังจากยุงกัดต่อย

Viraemia อาจคงอยู่ประมาณ 10 วันหลังจากเริ่มมีอาการ ดังนั้นผู้ที่มีชิคุนกุนยาควรป้องกันตัวเองจากแมลงสัตว์กัดต่อยโดยใช้ผลิตภัณฑ์ไล่ยุงและใช้มุ้งและยาฆ่าแมลงในสภาพแวดล้อม