สุขภาพทางเดินหายใจ

ค่าใช้จ่ายในการสูบบุหรี่: คุณประหยัดได้มากเพียงใดด้วยการเลิกสูบบุหรี่

การสูบบุหรี่นั้นเป็นนิสัยที่มีราคาแพงในแง่เศรษฐกิจและสุขภาพไม่ใช่เรื่องใหม่ ด้านล่างเรานำเสนอรูปแบบง่าย ๆ ในการคำนวณค่าใช้จ่ายที่ผู้สูบบุหรี่พึงระลึกไว้ว่ามันยังคงเป็นเปอร์เซ็นต์ขั้นต่ำเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายที่สังคมต้องรับผิดชอบ งานสูญหายเนื่องจากการเจ็บป่วย)