วัตถุเจือปนอาหาร

E142 สีเขียวสด

E142 - BRILLIANT GREEN BS หรือ LISSAMINE GREEN (CI 44090)

BS สีเขียวสดใสหรือ lissamine สีเขียวเป็นสีย้อมสีเขียวของแหล่งกำเนิดสังเคราะห์ อาจเป็นพิษเล็กน้อย นำเสนอในผลไม้หวานขนมน้ำเชื่อมขนมเครื่องดื่มเหล้า

ผลข้างเคียงไม่เป็นที่รู้จักกันดี

ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น: อาการสมาธิสั้น, โรคหืด, ปฏิกิริยาทางผิวหนัง, โรคนอนไม่หลับ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงที่อาจเป็นสารก่อมะเร็งในปริมาณสูง

DOSE ADI: 5 มก. ต่อน้ำหนักกิโลกรัม

E100E101E101aE102E104E110E120E122
E123E124E127E128E129E131E132E133
E140E141E142E150aE150bE150cE150dE151
E153E154E155E160aE160bE160cE160dE160e
E160fE161E161aE161bE161cE161dE161eE161f
E161gE162E163E170E171E172E173E174
E175E180