หมวดหมู่ ทดสอบ

แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์
ทดสอบ

แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์

แบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง: แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์ (กล้ามเนื้อ) กำเนิดกายวิภาคของแบบทดสอบและการแทรก แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ 1 แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ 2 แบบทดสอบกายวิภาคทั่วไป แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์ทั่วไป 1 แบบทดสอบกายวิภาคทั่วไป II แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์ แบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง: แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์ (กล้ามเนื้อ) กำเนิดกายวิภาคของแบบทดสอบและการแทรก แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ 1 แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ 2 แบบทดสอบกายวิภาคทั่วไป แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์ทั่วไป 1 แบบทดสอบกายวิภาคทั่วไป II คำแนะนำในการตอบคำถาม จับคู่หมายเลขกล้ามเนื้อให้ถูกต้องโดยเลือกจากเมนูแบบเลื่อนลง จาก

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบ

แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์การทำงาน

จับคู่การกระทำกับกล้ามเนื้อที่สอดคล้องกัน เลือกการกระทำที่เหมาะสมจากเมนูทางลัดหรือคลิกที่ชื่อของกล้ามเนื้อเพื่อแสดงลักษณะทางกายวิภาคของมัน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบ

แบบทดสอบกายวิภาคกล้ามเนื้อทำงาน

จับคู่กล้ามเนื้อกับการกระทำ เลือกการกระทำที่เหมาะสมจากเมนูทางลัดหรือคลิกที่ชื่อของกล้ามเนื้อเพื่อแสดงลักษณะทางกายวิภาคของมัน
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ทดสอบ

แบบทดสอบกายวิภาค

แบบทดสอบที่เกี่ยวข้อง: แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์ (กล้ามเนื้อ) กำเนิดกายวิภาคของแบบทดสอบและการแทรก แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ 1 แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์เชิงหน้าที่ 2 แบบทดสอบกายวิภาคทั่วไป แบบทดสอบกายวิภาคศาสตร์ทั่วไป 1 แบบทดสอบกายวิภาคทั่วไป II ตอบคำถามต่อไปนี้เพื่อประเมินระดับความรู้ของคุณในเรื่อง:
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม