ผลไม้

แอปเปิ้ลหนักแค่ไหน?

แอปเปิ้ลขนาดกลางมีน้ำหนัก 180-200 กรัม

ส่วนที่กินได้มีค่าเท่ากับ 85-90% ของผลิตภัณฑ์เท่ากับ 150-170 กรัม เปลือกและแกนของแอปเปิ้ลโดยรวมมีน้ำหนักประมาณ 20-30 กรัม

แอปเปิ้ล

การคำนวณแคลอรี่ของแอปเปิ้ล

ข้อมูลโภชนาการแอปเปิ้ล

เพกตินของแอปเปิ้ล