สุขภาพตา

การปรับดวงตาให้เข้ากับแสงสว่างและความมืด

ภายในขอบเขตที่กำหนดดวงตาจะปรับการ เปลี่ยนแปลงความสว่าง ผ่านการเปลี่ยนแปลงของ เรตินา และ ม่านตา

เมื่อเราไปสู่ สภาพแวดล้อมที่มืด เราจะตาบอดชั่วคราวจนกระทั่งช่วงเวลาที่ดวงตาไม่คุ้นเคยกับความมืดและวิสัยทัศน์ scotopic เริ่มทำงาน การปรับตัวในที่มืดเกี่ยวข้องกับการขยายสะท้อนของนักเรียนและการเปิดใช้งานของ แท่ง (เซลล์จอประสาทตาที่รับผิดชอบในการมองเห็น crepuscular)

หากเราสัมผัสกับ แสงที่รุนแรง แทนนักเรียนหดตัวและเม็ดสีที่อยู่ในแท่งกลายเป็น "เปลี่ยนสี" (เช่นส่วนใหญ่ของ rhodopsin ดูดซับแสงและ opsin อยู่ในรูปแบบที่ใช้งาน)